Photovoltaic installer
Al 18.000
tevreden klanten !

De actoren van de elektriciteit

1. De elektriciteitsproducenten

Er bestaan verschillende types van elektriciteits-producenten.

Enerzijds, de “grote” producenten zoals ondernemingen en energiecentrales.

Anderzijds, de “kleine” producenten zoals onafhankelijke producenten. Als groene stroom producent zijn deze meestal fysische- of rechtspersonen die over een fotovoltaïsche installatie beschikken, die gecertifieerd en geregistreerd zijn bij de CWaPE, met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

2. De elektriciteitstransporteur : Elia (GRTL)

In Wallonië is de lokale de beheerder van het transportnet van elektriciteit Elia.

Dit betekent dat het transmissie verzekert van de producent naar de netbeheerder van het distributienet op hoogspanningsnetwerk. Deze zorgen voor het onderhoud, de ontwikkeling, het behandelen van onderbrekingen en eveneens het opnemen van verbruik, enz…


3. De elektriciteitsverdelers : netbeheerders

Aangewezen door de Waalse regering, beheerder van het distributienetwerk, zijn intercommunale die verantwoordelijk zijn voor de distributie van de elektriciteit vanaf de hoogspanningsnetwerken tot de woningen.

Deze zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud, de ontwikkeling, verbruiksmetinig, beheren van depannages, enz…

4. Federatief / Vertegenwoordigd Synergrid

De federatie netwerkbeheerders van elektriciteit en gas in België.

Haar taak is om de gemeenschappelijke belangen,  zowel  voor netwerkactoren in België voor de verdeling van elektriciteit (Elia),als de verdeling van aardgas (Fluyxs) en de veredeling van elektriciteit en aardgas netbeheerder te verzekeren. (Bron : Synergrid.be)


5. Klanten

De klant koopt zijn elektriciteit dat hij verbruikt rechtstreeks bij de leverancier.

6. Elektriciteitsleveranciers

De leveranciers kopen de elektriciteit bij de producent aan en verkopen ze aan de klanten.


7. Regelaar


CREG – Raad Openbaar Overheid

De Commissie voor de Regulatie van de Elektriciteit en Gas (CREG) is de federale regulator van de elektriciteits- aardgas markt in België. Dit betekent dat ze de tarieven van de GRD controleren om misbruik van monopolie te vermijden. 

Brugel - Brussel

In het Brussel Hoofdelijk Gewest is het Brussel Gas Elektriciteit die deze twee markten reguleert. Zijn eerste adviserende taak tegenover de openbare autoriteiten, betreft de organisatie en de werking van de regionale energiemarkt. Haar toezicht en controle beoogt de naleving van uitspraken en vonnissen die hiermee verbonden zijn.


CWaPE – Wallonië – Zorgt voor de werking
  • De belangrijkste taak van de Waalse Commissie voor energie is het advies aan de openbare overheid met betrekking tot de organisatie en werking van de regionale elektriciteit- en gasmarkt. Zij is ook verantwoordelijk voor toezicht en de toepassing van de decreten en besluiten.
  • In verband met fotovoltaïsche installatie, is het zij die alles behandelt met betrekking tot groene certificaten.  Wanneer u de toestemming ontvangen hebt om van uw netbeheerder indienststelling, zal uw dossier naar de CWaPE verzonden worden, om erkent te zijn als een officiële groene producent en een nummer op de productiesite zal u toegekend worden.
Vreg – Vlaanderen
  • De VREG is verantwoordelijk voor de organisatie en de efficiënte werking op de Vlaamse geliberaliseerde elektriciteit en aardgas markten. Hij verwijst naar netwerkbeheerders, verleent vergunningen aan leveranciers en levert certificaten/garanties van oorsprong aan de elektriciteitsproducenten vanuit hernieuwbare energie en warmtekoppelingen.
  • Daarnaast ontwerpt de VREG een technisch reglement voor de toegang tot gas- en elektriciteitsnetwerken en het beheer van hun uitbreiding. Hij behandelt en houdt zich bezig met geschillen bij toegang tot het verdelingsnetwerk, evenals met het technisch regelement en uitvoering van goede gedragscode.

De VREG heeft een controlefunctie ( Bron : Vreg.be)