Photovoltaic installer
Al 18.000
tevreden klanten !

Recyclage van fotovoltaïsche panelen


Een zonnepaneel kan gerecycleerd worden !

Afval recycleren is belangrijk en dit om verschillende redenen :

 • Door de wereldwijde daling van de voorraad grondstoffen;
 • Specifieke middelen om de bouw van sommige materialen worden steeds zeldzamer;
 • Noodzakelijk om over een duurzame toekomst na te denken door te investeren in duurzame en propere energie;
 • Nationale en internationale regelgeving voor afvalbeheer worden steeds strenger.

In Europa is een netwerk van ontmanteling en recyclage van zonnepanelen ontwikkeld om componenten zo maximum te hergebruiken. Dit netwerk wordt momenteel beheerd door de PV CYCLE Vereniging, deze dochtermaatschappij is al goed ontwikkeld, en deze zal nog toenemen in de toekomst en dit dankzij door de geleidelijke komst van het levenseinde van de zonnepanelen.

Momenteel is de meerderheid van de gerecycleerde panelen, gebroken, beschadigde of defecte panelen. De levensduur van een paneel is minimaal 25 jaar, de verhoging van het aantal te recycleren panelen worden opgevoerd, dit gebeurd geleidelijk.


Wetgeving

Sinds 1 juli 2016 is elke fabrikant/importateur en installateur van fotovoltaïsche panelen, is wettelijk verplicht om het aantal fotovoltaïsche panelen dat op de markt gebracht worden te verklaren en de inzameling en recyclage van gebruikte fotovoltaïsche panelen gratis verstrekken.

In België is het de collectieve organisatie PV CYCLE BELGIUM, die de inzameling en recyclage van verouderde fotovoltaïsche panelen beheert.

Milieubijdrage

Fotovoltaïsche milieubrijdage die opgeheven wordt dient om het organiseren, financieren en beheren van de inzameling, sorteren en behandelen van de huidige en toekomstige fotovoltaïsche afval.

Dit geld voor elke fotovoltaïsch paneel dat op de markt komt sinds 01 juli 2016. 

Het bedrag van deze eco-bijdrage, bedraagt 4 €/paneel.


Energreen, als installateur, voldoet uiteraard aan haar verplichtingen betreffende de terugname van gebruikte fotovoltaïsche panelen door deze in een specifieke container te verwijderen.
Het inzamelen van gebruikte fotovoltaïsche panelen

Concreet, hoe werkt dit ?

Fotovoltaïsche panelen aangeboden door Energreen bestaan uit volgende elementen :

 • Een aluminium frame;
 • Glas;
 • Siliciumcellen;
 • Kunststof;
 • Koper.

We onderscheiden twee grote fase bij recyclage.

 1. De primaire ontmanteling bestaat erin het paneel te scheiden van zijn frame, de aansluitkast en de elektrische kabels. Plastic, lijm, verbindingen, aansluitkast en elektrische kabels worden verbrand.
 2. De secundaire ontmanteling : we verwijderen elk component, laag per laag. Een thermische behandeling wordt gebruikt voor het glas, dat 80% van het paneel voorstelt te verwijderen van silicium cellen, kristallijn en diverse metalen (koper, aluminium,...).

De gerecycleerde componenten worden hergebruikt bij de productie van nieuwe panelen.  Vandaag schatten we het hergebruik van componenten aan 90 %.  


Voordeel van recycleren op CO² uitstoot

Door 1 ton fotovoltaïsche panelen te recycleren wordt er ongeveer 1,2 ton  CO2 uitstoot bespaart.

Dit komt overeen met het equivalent van :

 • 350 minder (kleine) stadswagens
 • 6 bomen geplant
 • 4.600 km niet gereden

Nieuwe titel

Recyclering van fotovoltaïsche panelen