Rentabiliteit – Thermodynamische warmtepompboiler

Rentabiliteit van uw boiler

Wat zijn de voordelen van een investering in een thermodynamische warmtepomp?

Financieel en ecologisch gezien is de boiler een uitstekende hernieuwbare en rendabele oplossing om uw sanitair warm water te verwarmen en tegelijk geld te besparen.

Bovendien kunt u uw eigen verbruik met 15% verhogen in combinatie met een fotovoltaïsch systeem.

De thermodynamische boiler biedt een hoge rentabiliteit en een optimaal comfort bij lage bedrijfskosten.

Energreen warmtepompboiler rendabiliteit en premies

Financiële winstgevendheid

De thermodynamische warmtepomp is een rendabele en economische oplossing:

  • Uw investering wordt binnen 2 tot 7 jaar terugbetaald.
  • U bespaart tot 70% in vergelijking met een conventionele elektrische ketel.

Financieel en ecologisch verhoogt een thermodynamische warmtepomp de waarde van uw woning!

Inderdaad, de installatie van een thermodynamische boiler verbetert de EPB-score van uw woning, wat een indirecte toegevoegde waarde voor uw woning oplevert.

Kortom, de thermodynamische boiler combineert ecologie met zuinigheid om meer waarde te geven aan uw eigendom.

Familie die met Energreen in hernieuwbare energie heeft geïnvesteerd

Een voorbeeld om beter te begrijpen

De familie Durant woont in Bergen en bestaat uit 4 personen. Onze familie merkt op dat haar elektriciteitsrekening jaar na jaar stijgt en besluit om te investeren in een zuiniger systeem voor de productie van sanitair warm water.

Na analyse van de verschillende mogelijkheden heeft de familie Durant besloten te kiezen voor een thermodynamisch warmtepompsysteem.
Voordat u de ketel vervangt, zijn hier de cijfers:

  • Warm waterverbruik: 100 m³/jaar.
  • Energie die nodig is om dit water te verwarmen met een conventionele elektrische boiler: 100 * 46,48 (energie die nodig is om een kubieke meter water te verwarmen bij 40 °C) * 0,2 (prijs per kWh) = 929,6€.

Het stroomverbruik van de Durant familie daalt met 70% na vervanging van de oude energie-intensieve ketel. Dankzij hun nieuwe thermodynamische boiler geeft de familie nu slechts 328,88€ per jaar uit.

Deze besparing van ongeveer 600€ zal de familie Durant in staat stellen om snel hun 0% eco-lening uit het Waalse Gewest, waarmee ze hun investering financierden, terug te betalen.

Van de initiële investering van 3.000€ wordt 750€ teruggevorderd via de regionale bonus. De resterende 250€ wordt in slechts 6 jaar terugbetaald dankzij de besparingen op de elektriciteitsrekening.