Werking – Thermodynamische warmtepompboiler

Werking van een warmtepomp

Ontdek hoe uw thermodynamische ketel warmte onttrekt aan de omgevingslucht om deze terug te voeren op uw warm water.

Boiler thermodynamique Atlantic Energreen

Werkingsprincipes

Gebruik van natuurlijke warmte

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op 5 elementen:

 • De verdamper;
 • De compressor;
 • De condensor;
 • De regelaar;
 • De warmteoverdrachtsvloeistof (die warmte transporteert).

Het grote voordeel van een warmtepomp ten opzichte van uw conventionele verwarmingssysteem is dat deze de calorieën uit de lucht haalt. Met andere woorden, uw thermodynamische warmtepompboiler zal de omgevingswarmte gebruiken om uw centrale verwarming te laten draaien en/of warm water te produceren zonder gebruik te maken van gas, olie of elektriciteit. Uw water wordt verwarmd met 100% hernieuwbare energie.

Fonctionnement d’un boiler thermodynamique Energreen

De energie die gebruikt wordt om warmte te creëren is minimaal, omdat het systeem de calorieën die van nature in de lucht aanwezig zijn, onttrekt in plaats van ze te produceren. De enige elementen die energie verbruiken zijn de compressor en de minipompen die de vloeistof circuleren.

De werkingscyclus is gebaseerd op enkele thermodynamische principes:

 • Een vloeistof onder lage druk zal gemakkelijker verdampen;
 • Een gas onder druk zal gemakkelijker vloeibaar worden;
 • Bij een verandering van toestand (van vloeistof naar gas en omgekeerd) is de geabsorbeerde of afgekeurde energie veel hoger dan een eenvoudige verwarming of koeling.

De warmtepomp in uw thermodynamische boiler maakt optimaal gebruik van deze principes, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de veranderingen in de toestand van de warmteoverdrachtsvloeistof. Dus een cyclus werkt zo:

 • De lagedruk-warmteoverdrachtsvloeistof (1) is aan de grens van de verdamping, zelfs als de temperatuur zeer laag is (meestal rond -5°C). Bij de geringste externe warmte-inbreng zal de vloeistof deze warmte gebruiken om te verdampen. Deze verandering van toestand absorbeert veel energie, die de stoom met zich meebrengt.
 • De compressor (2) zal de druk van deze damp verhogen tot deze aan de grens van de liquefactie staat. Tijdens dit proces neemt ook de stoomtemperatuur toe.
 • Bij contact met koud water (3) (sanitair of verwarming) zal de stoom onmiddellijk vloeibaar worden. Deze verandering van toestand zal alle energie vrijgeven die tijdens de verdamping en compressie wordt geabsorbeerd. Het is deze energie die het sanitair warm water of verwarmingswater verwarmt.
 • De afgekoelde vloeistof gaat vervolgens door de regelaar (4) om terug te keren naar de begindruk.
 • En de cyclus begint opnieuw.

De prestatiecoëfficiënt

De prestatiecoëfficiënt (COP) is de eenvoudigste manier om de prestaties van verschillende apparaten te vergelijken. De COP geeft de verhouding aan tussen de energie die aan het water wordt overgedragen en de energie die wordt gebruikt om het water te produceren. Bijvoorbeeld:

 • Voor een conventionele ketel (elektrisch of gas) is de COP altijd minder dan 1, omdat er altijd een verlies is bij het omzetten van energie, in gas of elektriciteit, in warmte. Dus voor elke 1 kWh die gebruikt wordt, wordt er minder dan 1 kWh naar het water getransporteerd.
 • Voor een warmtepomp is de COP hoger dan 3! De meeste energie komt immers uit de omgevingslucht. Per 1 kWh wordt er meer dan 3 kWh naar het water getransporteerd!

Thermodynamische warmtepompboiler

Uw thermodynamische boiler combineert een boiler voor sanitair warm water met een warmtepomp om u te allen tijde van warm water te voorzien, tegen lagere kosten.

De condensor wordt rond de warmwatertank gewikkeld en verwarmt geleidelijk aan het water dat het bevat.

Aansluiting op een fotovoltaïsche installatie

Combineer twee hernieuwbare energiebronnen en verlaag uw verwarmingskosten!

Geïntegreerd in een fotovoltaïsche installatie biedt uw thermodynamische boiler u een grote hoeveelheid gratis en 100% hernieuwbare energie.
De elektriciteit die nodig is om de thermodynamische boiler te laten werken, kan worden onttrokken aan de energie die door uw fotovoltaïsche panelen wordt opgewekt en zo uw huishoudelijk water leveren. Een uitstekende hernieuwbare en kosteneffectieve oplossing voor de verwarming van uw sanitair warm water.

Fotovoltaïsche panelen vangen de zonne-energie op en dragen deze over aan de ketel, die deze energie opslaat en ter beschikking stelt.

Dankzij de zon en uw thermodynamische boiler kunt u uw huishoudelijk water gratis verwarmen en uw huishoudelijke apparaten gratis gebruiken, ongeacht de weersomstandigheden.

Installation panneaux photovoltaïques en surimposition Energreen

De verschillende configuraties

Gebruik de omgevingslucht

U moet uw verwarmingsketel absoluut in een onverwarmde ruimte met een volume van minstens 50 m³ plaatsen. Merk op dat uw thermodynamische ketel de neiging heeft om de temperatuur van de ruimte waarin hij zich bevindt te verlagen. Deze configuratie geeft het Waals Gewest geen recht op premies.

Gebruik buitenlucht

De inlaat en uitlaat van de thermodynamische warmtepompboiler worden van buitenaf in een buisje gedaan om lucht aan te zuigen en af te zuigen.
Deze configuratie biedt een aantal voordelen:

 • koelen we de omgevingslucht niet af;
 • het in aanmerking komt voor premies en er is geen beperking op het volume van de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.

Deze configuratie komt veel vaker voor dan de vorige.

Het systeem werkt zelfs bij koud weer!

De warmtepomp vangt calorieën op, zelfs als de buitentemperatuur laag is. De prestaties zijn gegarandeerd tot een buitentemperatuur van -5 °C. Onder dit niveau neemt een elektrische weerstand de overhand.

Famille ayant choisit Energreen pour l'installation de son boiler thermodynamique