Recycling

Recycling van fotovoltaïsche panelen

Onze zonnepanelen zijn geen uitzondering op de regel: zoals elk elektronisch apparaat moeten ze worden gerecycled! Dit is hoe.

Energreen recyclage des panneaux photovoltaïques

Een zonnepaneel kan worden gerecycled!

Het recyclen van uw afval is om een aantal redenen belangrijk:

 • de hoeveelheid grondstoffen wereldwijd afneemt;
 • de middelen die specifiek zijn voor de bouw van bepaalde materialen worden steeds schaarser;
 • het is noodzakelijk om na te denken over een duurzame toekomst door te investeren in duurzame energie en schone energie;
 • de nationale en internationale regelgeving voor afvalbeheer wordt steeds strenger.

In Europa is daarom een netwerk voor de ontmanteling en recycling van zonnepanelen opgezet om zoveel mogelijk componenten terug te winnen. Dit netwerk wordt momenteel beheerd door de PV Cycle Association. De sector is nu al goed ontwikkeld en zal dat de komende jaren nog meer zijn dankzij de geleidelijke komst van de einde levensduur van de panelen.

Momenteel zijn de meeste gerecycleerde panelen gebroken, beschadigd of defect. Aangezien de levensduur van een paneel minstens 25 jaar bedraagt, neemt het aantal te recycleren panelen geleidelijk toe.

Wat is de wetgeving?

Sinds 1 juli 2016 is elke producent/importeur en installateur van fotovoltaïsche panelen wettelijk verplicht om het aantal fotovoltaïsche panelen dat op de markt wordt gebracht aan te geven en te zorgen voor de gratis inzameling en recyclage van gebruikte fotovoltaïsche panelen.

In België is het collectief PV CYCLE BELGIUM verantwoordelijk voor het beheer, de inzameling en de recyclage van de fotovoltaïsche panelen op het einde van hun levensduur.

Milieubijdrage

De fotovoltaïsche bijdrage aan het milieu wordt gebruikt voor de organisatie, het beheer en de financiering van de inzameling, sortering en verwerking van huidig en toekomstig fotovoltaïsch afval.

Het is van toepassing op elk fotovoltaïsch paneel dat sinds 1 juli 2016 op de Belgische markt wordt gebracht.

Het bedrag van deze ecotaks is vastgesteld op 4 euro per paneel.

Als installateur voldoet Energreen aan haar terugnameverplichtingen en beschikt zij over een specifieke container voor de inzameling van gebruikte fotovoltaïsche panelen.

Energreen recyclage des panneaux photovoltaïques.

Hoe werkt recycling in de praktijk?

De door Energreen voorgestelde fotovoltaïsche panelen zijn samengesteld uit de volgende elementen:

 • Een aluminium frame;
 • Glas;
 • Siliciumcellen;
 • Plastic;
 • Koper.

Er zijn twee fases van recycling:

 • Primaire demontage van het paneel: een eerste proces scheidt het paneel van het frame, de aansluitdoos en de elektrische kabels. Kunststof, lijm, pakkingen, afdichtingen, aansluitdoos en elektrische kabels worden verbrand.
 • Secundaire demontage: elk onderdeel van het paneel wordt laag voor laag uit het paneel gehaald. Een warmtebehandeling wordt gebruikt om het glas, dat 80% van het paneel vertegenwoordigt, te scheiden van kristallijne siliciumcellen en van verschillende metalen (koper, aluminium, enz.).

Deze gerecycleerde onderdelen worden voor 90% hergebruikt bij de productie van nieuwe panelen.

Voordeel van recycling ten opzichte van CO2-uitstoot

Recycling van 1 ton fotovoltaïsche panelen bespaart ongeveer 1,2 ton CO2-uitstoot. Dit komt overeen met het equivalent van 350 (kleine) stadsauto’s minder, 6 bomen geplant of 4.600 km niet gereden.

Levenscyclus van fotovoltaïsche panelen

Productie, gebruik, inzameling en recycling van panelen.

Schéma PV Cycle recyclage des panneaux photovoltaïques Energreen