Werking – Fotovoltaïsche panelen

De componenten van uw fotovoltaïsche installatie

Pose de panneaux solaires photovoltaïques sur toit incliné Energreen

Uw fotovoltaïsche panelen

In de meeste gevallen wordt uw installatie op uw dak geplaatst. Uw panelen worden op een metalen structuur geplaatst en verbonden met kabels. Ze zetten de energie in het zonlicht om in elektriciteit dankzij het fotovoltaïsche effect dat in de siliciumlagen, het belangrijkste element van de fotovoltaïsche cellen in uw panelen, optreedt.

Uw omvormer

De omvormer zet vervolgens de gelijkstroom die uw panelen produceren om in wisselstroom, zodat u uw verschillende elektrische apparaten kunt voeden. Aangezien deze activiteit warmte afgeeft, is het het beste om het op een koele plaats zoals uw garage of kelder te plaatsen. De omvormer wordt altijd vergezeld van een stroomonderbreker om u te beschermen tegen elektrocutie.

Het elektriciteitsnet

Zonder dat is het onmogelijk om te “profiteren” van uw productie. Uw installatie is erop aangesloten om de benodigde elektriciteit te injecteren of op te nemen, wanneer u die nodig heeft.

Raccordement panneau photovoltaïque onduleur monitoring et batterie

Uw teller

Deze ontvangt de wisselstroom van de omvormer. Het “draait ondersteboven” wanneer uw productie uw verbruik overtreft (behalve in Brussel). De geproduceerde elektriciteit wordt vervolgens teruggevoerd naar het openbare net.

Controle van uw installatie

De bewaking van uw fotovoltaïsche installatie biedt u de mogelijkheid om de productieprestaties van uw panelen vanaf uw computer, tablet of smartphone te analyseren.

Zonnepanelen: basisprincipes

Fotovoltaïsche panelen zijn gemaakt van fotovoltaïsche cellen op basis van silicium. Silicium is een halfgeleider, die de energie van fotonen in het zonlicht kan gebruiken om gelijkstroom te produceren. De omvormer, geplaatst in de buurt van het elektrische paneel, zet deze gelijkstroom om in wisselstroom, de stroom die in het elektrische circuit van onze huizen wordt gebruikt. Deze elektriciteit wordt “groen” genoemd omdat de productie ervan geen broeikasgassen uitstoot.

Fotovoltaïsche panelen produceren elektriciteit door zonlicht, niet door warmte. Ze werken daarom zeer goed in koudere gebieden. Bovendien is deze energiebron onuitputtelijk omdat de bron de zon is. Het is daarom bijzonder geschikt voor onze toekomstige energiebehoeften.

  • 80%: Dit is het geschatte rendement van de panelen na 20 25 jaar. Volgens verschillende studies zijn de resultaten die in reële situaties worden waargenomen zelfs hoger dan 80%.
  • 1 piekwatt (Wp): Dit is een meeteenheid voor het theoretische vermogen van fotovoltaïsche panelen onder optimale omstandigheden.
  • De schaduw: De panelen werken in de zon, dus buiten de schaduwzones, anders neemt de intensiteit af. De panelen zijn niet geschikt voor het gebruik in de schaduw.
  • De snaren: De panelen worden in kettingen, strings genaamd, geplaatst om de verliezen te minimaliseren.

Neem uw energie-onafhankelijkheid

Met fotovoltaïsche zonne-energie kunt u ook financieel onafhankelijk worden van de stijging van de marktprijzen voor “grijze” energieën. Deze energieën worden geproduceerd uit niet-hernieuwbare grondstoffen zoals steenkool, olie of gas. Deze materialen worden aangekocht op internationale markten, waar de prijzen voortdurend schommelen. Met de installatie van fotovoltaïsche panelen bent u beschermd tegen een stijging van uw elektriciteitsrekening.

De schaduw

Probleem?

Als een paneel of een deel ervan zich in de schaduw bevindt, neemt de totale opbrengst van het paneel af. De totale opbrengst van het paneel neemt af.

Om vermogensverlies te vermijden, worden de fotovoltaïsche panelen in serie geïnstalleerd, de zogenaamde “strings”. Het principe van de paneelstring houdt in dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn en dat ze zich aanpassen aan de productie van het zwakste paneel.

Dit heeft tot gevolg dat een beschaduwd gebied de productie van alle panelen beïnvloedt en het totale rendement van uw installatie verlaagt.

Deskundige oplossing

Schaduwvorming is de belangrijkste uitdaging bij de ontwikkeling van het uitvoeringsplan. Dit wordt installatie-layout genoemd.

De lay-out is de maximale optimalisatie van de prestaties van uw panelen. In de praktijk is het om schaduwplekken zoveel mogelijk te vermijden door de panelen in steeds kleinere en grotere snaren te verdelen.

Famille ayant investi dans le renouvelable avec Energreen

Snaren: compensatie voor productieverliezen

Fotovoltaïsche panelen en de omvormer zijn de belangrijkste elementen die een fotovoltaïsche paneelinstallatie vormen.

Om deze elementen optimaal te laten werken, moeten de panelen tot kettingen of “strings”, aangesloten op een omvormer, worden samengevoegd. Deze methode elimineert de noodzaak om elk paneel aan te sluiten op zijn eigen omvormer. De paneelstrings maken het immers mogelijk om alle spanning naar één enkele omvormer te sturen. De spanning is daarom geoptimaliseerd.

Het aantal panelen dat kan worden aangesloten in de keten wordt bepaald door verschillende factoren:

  • Het maximale vermogen van de moduleketen mag een bepaald deel van het maximale ingangsvermogen van de omvormer niet overschrijden.
  • De maximale spanning van de paneelketen mag niet hoger zijn dan de maximale spanning die door het zwakste element in het gelijkstroomcircuit is toegestaan.

De stroomweg tussen de panelen en de omvormer kan leiden tot productieverlies in het geval van een beschaduwd gebied. Aangezien de snaarspanning afhankelijk is van de spanning van het zwakste element, zal een schaduwgebied op een paneel de hele paneelketen beïnvloeden. Elke reeks panelen wordt verticaal of horizontaal gemaakt, om de impact van schaduwgebieden op de gehele installatie te minimaliseren.

Ten slotte leggen de beperkingen van het gebouw ook een bepaalde lay-out van de panelen op. Deze technische beperkingen zijn betrokken bij de configuratie van de installatie. Daarom is de lay-out van essentieel belang en daarom is de montage van de panelen in reeksen van snaren belangrijk.

Strings zijn dus technische compromissen die het mogelijk maken om spanningsproblemen op te lossen en mogelijke productieverliezen van fotovoltaïsche paneelinstallaties te minimaliseren.