Premies en subsidies – Condensatieketel

Premies en subsidies

Welke hulp is er beschikbaar voor uw gascondensatieketel?

Energreen chaudières à condensation rentabilité et primes

Waals Gewest

Sinds 1 juni 2019 bestaat er geen premie meer voor de installatie van een gascondensatieketel in Wallonië.

Portaalsite premies en subsidies in Wallonië

Ecopack en Rénopack, kredieten tegen 0%.

Wat is het, en hoe kom je er aan?

Ecopack en Rénopack van het Waals Gewest zijn renteloze leningen voor de financiering van werken om de energieprestaties van uw woning te verbeteren. De voorwaarden voor toekenning zijn vergelijkbaar.

Het bedrag van de lening kan variëren van 2.500€ tot 30.000€ en de aflossingstermijn is afhankelijk van uw totale belastbare inkomen.

Wat kan ik financieren?

Werken die steun ontvangen van het Waals Gewest:

Om in aanmerking te komen voor een Ecopack- of Rénopacklening moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

De werkzaamheden die gefinancierd kunnen worden, moeten onder andere overeenkomen met werkzaamheden die in aanmerking komen voor een energiepremie.

Het inkomen van de huishoudens mag in het referentiejaar niet hoger zijn dan 93.000€.

Hoe verder te gaan?

Dien uw aanvraag in een paar stappen in:

 • Vul het elektronische formulier in of neem contact op met het callcenter op 078/158.008.
 • Bereid uw Ecopack/Renopack applicatiepakket voor.
 • Teken uw contract en start het werk.
 • Stuur uw facturen van leveranciers en dienstverleners door.

Meer info

 

Primes et aides en Wallonie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Premie van minimum 500€

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een premie van 500 euro toe voor de installatie van een gascondensatieketel in een gebouw van minstens 10 jaar oud. Dit bedrag wordt verhoogd met 5 euro per extra kW boven de 40 kW, maar ook wanneer u weinig inkomsten heeft.

Overzichtstabel van de energiepremies in Brussel

Premie voor de renovatie van het woonmilieu

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent renovatiepremies toe voor woningen van minstens 30 jaar. Deze kunnen worden gecombineerd met energiepremies, maar mogen niet meer bedragen dan 90% van het bedrag van de subsidiabele investering. Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van de locatie van de woning, het bedrag van het gezinsinkomen en de bedragen die per soort werk zijn vastgesteld en gemaximeerd.

Renovatiesubsidies moeten vóór de aanvang van de werkzaamheden worden aangevraagd. Eigenaars die de renovatietoelage gebruiken, hebben recht op een voorschot van 90% van het geraamde bedrag van de toelage.

Premie voor de renovatie van het woonmilieu

Leefmilieu Brussel

De Brusselse groene lening

Wat is de Brusselse groene lening?

De Brusselse groene lening is een renteloze lening die door Leefmilieu Brussel werd opgezet voor de financiering van renovatiewerkzaamheden om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren.

Het bedrag van de lening kan variëren van 500€ tot 20.000€. Deze wordt berekend op basis van de aard van het werk en de terugbetalingstermijn is afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Dankzij de nulrente betaalt u alleen het geleende kapitaal terug.

Wat kan ik financieren?

De Brusselse Groene lening moet betrekking hebben op de financiering van efficiënte isolatie-, ventilatie- en verwarmingswerken.

De installatie van een nieuwe condensatiegasketel of de installatie van thermostatische afsluiters komen in aanmerking voor PVB.

De technische voorwaarden die in acht moeten worden genomen zijn identiek aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de energiepremies.

Hoe verder te gaan?

 • Neem contact via de gratis nummer 1810 om een afspraak te maken.
 • Bereid uw PVB-aanvraagdossier voor.
 • Teken uw contract en start het werk.
 • Stuur uw facturen van leveranciers en dienstverleners door naar Leefmilieu Brussel.

Meer info

Flandre

Vlaams Gewest

De nieuwe Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse overheid biedt een premie aan voor de renovatie van een gebouw. Deze premie is voor eigenaars die hun woning minstens 30 jaar oud willen renoveren of die een gebouw willen verbouwen tot een woning.

Welke soorten werkzaamheden komen in aanmerking voor de renovatiepremie?

 • Categorie 1: structuur van het gebouw (funderingen, muren, enz.)
 • Categorie 2: Dakbedekking
 • Categorie 3: ramen en buitendeuren
 • Categorie 4: technische installaties zoals onder andere centrale verwarming.

Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Wilt u er meer over weten? De website van het Vlaamse Gewest heeft hiervoor een folder over de renovatiepremie gepubliceerd.

De verbeteringspremie voor werken aan uw woning

De Vlaamse overheid biedt ook een premie voor de verbetering van een gebouw. Deze premie is specifiek bedoeld voor woningverbetering of renovatiewerkzaamheden. Het hangt af van een reeks voorwaarden:

 • het werk in uw huis omvat het dak, buitenomlijstingen, elektriciteit, loodgieterswerk, verwarming, gevel, vochtigheid of uitbreidingswerkzaamheden.
 • uw huis is meer dan 25 jaar oud.
 • het jaarinkomen van uw huishouden niet hoger is dan 29.600€ (+ 1.540€/afhankelijk)

Alle relevante informatie is beschikbaar op de website van het Vlaamse Gewest onder het onderwerp “De verbeteringspremie voor werken aan uw woning”.

Wonen in Vlaanderen – Portal