Rentabiliteit – Condensatieketel

Winstgevendheid van uw condensatieketel

Energreen chaudières à condensation rentabilité et primes

Welk rendement kan van een condensatieketel worden verwacht?

  • Een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar.
  • Een jaarlijkse besparing tot 17% ten opzichte van een conventionele gasketel.

Deze besparingen zijn mogelijk dankzij het hoge rendement van de condensatieketel op gas. Wilt u er meer over weten? Raadpleeg het bedieningsgedeelte.

Raadpleeg het werkingsgedeelte

Een voorbeeld om beter te begrijpen

De familie Dupont woont in Namen en verwarmt zichzelf met stadsgas. Ze besluit haar oude ketel te vervangen en investeert in een condenserende gasketel.

De initiële investering bedraagt 4000€. Als de familie een energiepremie van 450€ ontvangt, is de werkelijke investering 3550€. De familie Dupont schat hun gasverbruik voor verwarming op 2500m³, wat hen ongeveer 1625€ per jaar kost.

De ingebruikname van een condensatieketel op gas zou het verbruik ervan met 500m³ verminderen, wat een besparing van ongeveer 325€* per jaar betekent.

Zonder rekening te houden met de inflatie en de stijging van de prijs van fossiele brandstoffen, zullen de besparingen die elk jaar worden gerealiseerd, de kosten van hun installatie in 11 jaar terugbetalen. De terugverdientijd zal echter waarschijnlijk korter zijn omdat de gasprijs in de toekomst verder zal stijgen.

*Ervan uitgaande dat de brandstofprijs 0,65€ per m³ bedraagt.