Photovoltaic installer
Al 18.000
tevreden klanten !
Verwarmingsaudit

Verwarmingsaudit

De verwarmingsaudit is een volledige diagnose van uw verwarmingsinstallatie gerealiseerd in het kader van de reglementering betreffende de energieprestatie van het gebouw.

Dit laat toe om de energieprestaties van uw installatie te controleren, zowel op milieu als economisch vlak.Wat is een verwarmingsaudit ?Gedetailleerde diagnose van Type I

De verwarmingsautdit, eveneens gedetailleerde diagnose van Type I genoemd, is een volledige audit, niet bindend aan uw verwarmingsinstallatie, gerealiseerd in het kader van de reglementering betreffende de energieprestatie van het gebouw (EPB). Dit laat toe om de energieprestaties van uw verwarmingsinstallatie te controleren, zowel op milieu als op economisch vlak. Een oude ketel biedt vaak een laag rendement alhoewel deze veel energie verbruikt. Dit is zowel slecht voor het milieu als voor uw facturen.

Dankzij de audit, kan u te weten komen hoe uw rendement van uw installatie verbeteren, en geeft u advies over nuttige veranderingen om de prestaties te verbeteren.  


> Dankzij dit advies gaan uw energiekosten verminderen alsook uw gasuitstoot met broeikaseffect. Wat goed is voor het milieu ! 

In Wallonië

De gedetailleerde diagnose van type I van uw installatie is verplicht voor ketels met een vermogen > 20 kW en aangewakkerd door gasvormige of vloeibare brand-stoffen (mazout). Dit moet gebeuren door een erkende professioneel, volgends het volgende principe* :

  • Het uitvoeren van een eerste gedetailleerde diagnose op het geheel van de verwarmings-installatie, tijdens de eerste periodieke controle of volgende controle. 
  • Het uitvoeren van een gedetailleerde diagnose na wijziging van verwarmingsinstallatie of verandering van warmtebehoefte van het gebouw. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u isolatie werken verricht of bijbouwt. 
In Brussel

De gedetailleerd diagnose van type I van uw installatie is verplicht voor ketels ouder dan 15 jaar en aangewakkerd door gasvormige of vloeibare brandstoffen.

Dit moet gebeuren door een erkende professioneel, één jaar voordien, of uiterlijk in het jaar dat de 15de verjaardag van uw ketel volgt.

> Deze verplichting geldt voor alle ketels waarvan het vermogen meer dan 20 Kw is. 

* bron : SPW – Portaal van Wallonië, AWAC – Waals agentschap voor lucht en klimaat 


Een audit omvat :

  • Het evalueren van de energieprestatie van uw installatie
  • Informatie over technische eisen waaraan uw installatie moet voldoen
  • Controleren van de grootte van uw ketel (correspondeert met uw behoeften)
  • Raad voor de installatie, verbetering of vervangen van uw installatie( isolatie van kranen, buitensonde/afstandsbediening, thermostatische kranen).
Verwarmingsaudit

Op het einde van de diagnose wordt er u een verslag overhandigd. Deze bestaat gedeeltelijk uit beoordeling van de energie efficiëntie van uw verwarming en anderdeels raad om uw energieverbruik te verminderen. Deze aanbevelingen zijn louter informatief en niet bindend.  


> GOED OM TE WETEN : Indien u eigenaar bent van verwarmingsinstallatie van meer dan 15 jaar, hebt u de plicht sinds 1 januari 2011, om de controle te doen. Deze audit bijkomend en vervangt in geen enkel geval het verplicht onderhoud van de ketels : om de 3 jaar voor gasketels et jaarlijks voor de mazoutketels. Indien u huurder bent, is de periodieke controle uw verantwoordelijkheid.  


Rentabiliteit van uw verwarminssysteemEnkele cijfers

► Regelmatig onderhoud van de ketel = 10 tot 15% besparing

► Verlagen van 1°temperatuurgraad = 7 tot 8% brandstofbesparing

► Indien u uw verwarming intelligent gaat programmeren = tot 30% besparing op uw factuur. 

► Buisisolatie = tot 6 € per jaar/per geïsoleerde buis.