Rentabiliteit – Fotovoltaïsche panelen

Rentabiliteit van fotovoltaïsche energie

  • Verminder of annuleer uw elektriciteitsrekening
  • Extra premie afhankelijk van uw regio
  • Jaarrendement van 4 tot 10% over 20 jaar
Rentabilité du photovoltaïque et économies

Welke rentabiliteit in uw regio?

Rentabilité du photovoltaïque en Wallonie

Rentabiliteit in het Waals Gewest

In Wallonië is de opbrengst van de fotovoltaïsche installaties nu voldoende om de investering aantrekkelijk te maken.

Welk rendement op de investering?

6 tot 9 jaar

om uw installatie af te schrijven

Uw fotovoltaïsche installatie zal zichzelf binnen 6 tot 9 jaar terugverdienen, afhankelijk van de grootte en uw regio.

4 tot 10%

van jaarlijks rendement

Gemiddeld verdient u elk jaar 4 tot 10% van uw initiële investering, terwijl een traditionele spaarrekening niet meer dan 2% van uw initiële investering verdient!

300 tot 2500€

van elektriciteitsbesparingen

De elektriciteit die uw fotovoltaïsche panelen produceren, zet uw elektriciteitsmeter op zijn kop. Uw jaarlijkse factuur wordt dus verlaagd of zelfs geannuleerd!

Energie-onafhankelijkheid

80% van het Belgische energieverbruik is afhankelijk van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen. Ze worden in het buitenland gekocht en hun prijs hangt af van de evolutie van hun prijs op de internationale markten. Hun beperkte hoeveelheid verhoogt hun prijs, en dus de kosten voor de productie van elektriciteit en uw factuur. In de afgelopen 5 jaar zijn de elektriciteitsprijzen met 4,5% gestegen.

Investeren in uw eigen elektriciteitsproductie beschermt u niet alleen tegen toekomstige stijgingen van de elektriciteitsprijzen, maar is ook een nuttige, rendabele en veilige investering in een tijd waarin de spaarrekeningen minder dan 2% betalen.

Vastgoedmeerwaarde

Fotovoltaïsche panelen brengen een meerwaarde aan uw eigendom:

  • de garantie van 25 jaar schone elektriciteitsproductie verhoogt de waarde van uw woning.
  • de aanwezigheid van fotovoltaïsche panelen verhoogt de ILL-score van uw woning, en dus de marktwaarde ervan.