Rentabiliteit Vlaanderen

Rentabiliteit van fotovoltaïsche energie in Vlaanderen

In Vlaanderen werkt de fotovoltaïsche sector op basis van een injectietarief.

Elektriciteit die door prosumenten wordt geleverd, wordt gewaardeerd door een terugkoopovereenkomst met de energieleverancier,
terwijl elektriciteit die van het net wordt afgenomen, wordt gefactureerd. Dit verschil tussen de twee bedragen wordt de “injectietarief” genoemd.

Het Vlaamse Gewest is van mening dat de efficiëntie van de moderne installaties voldoende is om de investeringen te rechtvaardigen. Daarom kent zij geen groenestroomcertificaten meer toe aan nieuwe producenten van groene energie. Oudere producenten kunnen echter nog steeds groenestroomcertificaten ontvangen en doorverkopen.

Voor nieuwe prosumenten wordt prioriteit gegeven aan zelfconsumptie.

Winstgevendheid van fotovoltaïsche energie in Vlaanderen

Het nieuwe injectietarief

In Vlaanderen geldt het injectietarief, terwijl in Wallonië het prosumententarief van toepassing is. Dit bedrag, dat wordt berekend dankzij de installatie van een intelligente digitale meter door uw distributienetbeheerder (ter vervanging van de klassieke meter, de zogenaamde analoge, die terugloopt), komt overeen met het reële verschil tussen wat u in het net injecteert (de geproduceerde, maar niet rechtstreeks verbruikte elektriciteit) en wat u van het net afneemt (uw elektriciteitsverbruik, met uitzondering van het verbruik dat door uw panelen wordt geproduceerd).

Dit injectietarief is van toepassing op alle houders van een fotovoltaïsche installatie en een digitale meter sinds 01 maart 2021. Voor installaties die vóór deze datum in gebruik zijn genomen, blijft, zolang de distributienetbeheerder de meter niet heeft gewijzigd, het principe van de meter in omgekeerde richting, en dus het prosumententarief, van kracht.

Het is ook mogelijk om proactief de vervanging van uw oude (analoge) meter door een nieuwe bidirectionele (digitale) meter aan te vragen bij uw distributienetbeheerder. In dit geval heeft de Vlaamse regering voorzien in een financiële compensatie in de vorm van een premie ter compensatie van het financiële tekort als gevolg van de overschakeling op het nieuwe feed-in tariefsysteem. Deze vergoeding heeft tot doel een gemiddeld rendement van 5% te garanderen voor uw fotovoltaïsche installatie.

Deze eenmalige vergoeding wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, de datum van installatie van de digitale meter en de eventueel reeds ontvangen premies.

Volwassen koppel die hun financiën sereen hebben geïnvesteerd met Energreen

Waarom is zelfconsumptie belangrijk?

Zelfverbruik van energie betekent dat de geproduceerde energie rechtstreeks wordt verbruikt. Met andere woorden, het verbruik vindt plaats op hetzelfde moment als de energie wordt geproduceerd.

Om deze zelfconsumptie concreet te kunnen berekenen, moet de prosument beschikken over een digitale meter die afzonderlijk meet wat wordt geproduceerd en in het net wordt geïnjecteerd en wat wordt geconsumeerd en dus aan het net wordt onttrokken. Het saldo, of dit verschil, vertegenwoordigt de zelfconsumptie.

Zelfconsumptie van energie is belangrijk om de behoefte aan elektriciteit van het net aanzienlijk te verminderen. Aangezien het injectietarief gebaseerd is op het “onttrekkingsdeel” van elektriciteit, betaalt u immers minder voor het gebruik van het net naarmate u meer zelf verbruikt. Het deel dat in het net wordt (terug)geïnjecteerd, wordt via de terugkoop door de elektriciteitsleverancier gewaardeerd en is gratis.

Energie produceren en verbruiken | Energreen

Hoe kunt u uw zelfconsumptie verhogen?

Om je eigen energie te kunnen verbruiken, is het nodig om het op te slaan. Deze opslag van uw eigen energie kan gebeuren via systemen die de energie opvangen op het moment dat zij wordt geproduceerd en deze injecteren, niet in het gewone distributienetwerk, maar in een apparaat binnen uw huis.

Het doel van deze opslag voor eigen verbruik is de piek van zonne-energie die niet direct wordt verbruikt, op te slaan om deze op een ander moment van de dag te gebruiken, wanneer uw elektriciteitsbehoefte groter is.

Oplossingen voor zelfconsumptie

  1. De thermodynamische boiler: een uitstekende hernieuwbare en rendabele oplossing om uw sanitair water te verwarmen en tegelijk geld te besparen. In combinatie met uw fotovoltaïsche installatie kunt u met een thermodynamische boiler uw zelfverbruik met 15% verhogen.
  2. Lucht/lucht-warmtepompen: een oplossing om niet alleen uw gas-, olie- of elektrische verwarming te vervangen, maar ook om u in de zomer van frisse lucht te voorzien. Met deze oplossing kunt u met uw fotovoltaïsche installatie uw eigen verbruik met 15 tot 20% verhogen.
  3. De opslagthuisbatterij: is een van de beste oplossingen om uw zelfverbruik met ongeveer 35% te verhogen en stelt u in staat de overdag opgeslagen energie ‘s avonds te gebruiken zonder stroom van het net te hoeven afnemen. Dit vermindert de noodzaak van herinjectie in het net en verlaagt de kosten van een fotovoltaïsche installatie met een digitale meter.