Rentabiliteit Wallonië

Rentabiliteit van fotovoltaïsche energie in Wallonië

Het Waals Gewest is van mening dat de opbrengst van de fotovoltaïsche installaties nu voldoende is om de investering aantrekkelijk te maken. Daarom kent zij niet langer een premie toe aan nieuwe producenten van groene elektriciteit.

Rentabilité du photovoltaïque en Wallonie

Wat zijn de voordelen om te investeren?

  • Hernieuwbare energie betekent energie die goed is voor het milieu.
  • De waarde van woningen met fotovoltaïsche systemen neemt toe.
  • Door uw eigen energie te produceren, beschermt u zich tegen de stijgende elektriciteitsprijzen en kunt u uw elektriciteitsrekening verlagen.

Wilt u er meer over weten? Ontdek waarom investeren in fotovoltaïsche energie in Wallonië.

Verlaag uw elektriciteitsrekening

Door te investeren in fotovoltaïsche energie met behulp van Energreen kunt u uw elektriciteitsrekening aanzienlijk verlagen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om uw facturen volledig te annuleren. Het hangt allemaal af van de grootte van uw fotovoltaïsche installatie en het aantal kWh dat u per jaar verbruikt.

Als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, wordt dit overschot teruggevoed aan het net en uw meter loopt achteruit. Met andere woorden, uw rekening wordt verlaagd.

Als uw installatie meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, gaat het overschot verloren. Uw overtollige energie wordt immers niet teruggekocht of opnieuw in het net geïnjecteerd.

Om een optimaal rendement van uw fotovoltaïsche installatie te garanderen, raden wij u daarom aan om zo dicht mogelijk bij uw werkelijke verbruik te komen in plaats van uw installatie te overdrijven.

Jeune couple souriant ayant investi sereinement avec Energreen

Investeer voor een duurzame toekomst

Fotovoltaïsche energie is een “groene energie” omdat het geen broeikasgassen uitstoot die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Het is ook een “hernieuwbare energie”, omdat het is gemaakt van zonlicht, dat van nature in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar is. Het is een onuitputtelijke, betrouwbare en milieuvriendelijke energie. In een tijd waarin Europa zich ertoe verbindt zijn broeikasgasemissies tegen 2030 drastisch te verminderen, helpt Energreen u met een gerust hart te investeren in uw energieonafhankelijkheid.

Ontvang een gemeentelijke premie

In sommige gemeenten zijn er stimulansen voor fotovoltaïsche installaties. Om voor de hand liggende redenen is het voor ons niet mogelijk om een actueel overzicht bij te houden van al deze zaken. Wij nodigen u dan ook uit om contact op te nemen met uw administratie om na te gaan of dergelijke hulp in uw gemeente bestaat.

Nuttige links

NRQual Portal

Officieel kwaliteitslabel voor bedrijven die hernieuwbare energiesystemen installeren in Wallonië.

Energie Facteur 4

Energie Facteur 4 informeert u over de ontwikkeling van uw project voor hernieuwbare energie in Wallonië.